09 jún 2014
  • Čas: 12.00 - 17.00
  • Miesto: Čebovce, ZŠ s MŠ

Prijímacie pohovory - Čebovce

Dňa 09. júna 2014 od 12.00 do 17.00 sa uskutočnia prijímacie pohovory v Čebovciach v miestnej základnej škole. Podrobnosti nájdete tu.