Požehnané Vianoce prajeme - Áldott Karácsonyt kívánunk

22. december 2023

Požehnané Vianoce praje Základná umelecká škola v Balogu nad Ipľom

Áldott Karácsonyt kíván az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola