Organizácia školy

Vedenie školy

Mgr. Štefan Híves, riaditeľ školy

Mgr. Beatrix Feterik, vedúca hudobného odboru, predsedkyňa Umeleckej rady
Sebjánné Rabóczki Terézia K., vedúca tanečného odboru
Mgr. Viktória Nagy, vedúca výtvarného odboru

 

Pracoviská - Detašované triedy

Kristóf Kiss Dis.art., vedúci detašovanej triedy vo Vrbovke
Veronika Zaťko, vedúca detašovanej triedy v Čebovciach
Mgr. Dávid Villant, vedúca detašovanej triedy v Neninciach
Margaréta Vajdová, vedúci detašovanej triedy vo Vinici

 

Umelecká rada

Mgr. Beatrix Nozdrovická, predseda
Mgr. Štefan Híves
Mgr. Viktória Nagy
Sebjanné Rabóczki Terézia K
Veronika Zaťko

 

Vedúci predmetových komisií

Klavír: Kristóf Kiss Dis.art.
Keyboard: Mgr. Beatrix Feterik
Gitara a husle: Mgr. Dávid Villant
Spev, zborový spev: Veronika Zaťko
Hudobná náuka: Mgr. Štefan Híves
Výtvarná výchova a tanec: Mgr. Viktória Nagy

 

Nepedagogickí pracovníci

Ing. Helena Cseriová, hospodárka a administratívno-technická pracovníčka školy
Emilia Bodzsárová, upratovačka