Už máme 15 rokov

Oslavujte s nami

Len umením sa zdokonaľujeme.

Len umenie nás môže odvrátiť od špinavého, nebezpečného života.

Oscar Wilde

Pripoj sa k nám!

Staň sa žiakom našej školy!

ONLINE PRIHLÁŠKA

Pestrá ponuka predmetov

Vyberte to, čo Vás najviac inšpiruje

Chcem viac informácií

Nemaľujem čo vidím,

maľujem to, na čo myslím.

Pablo Picasso

Mgr. Štefan Híves, riaditeľ školy

VITAJTE NA STRÁNKE ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V BALOGU NAD IPĽOM!

Naša škola je pomerne mladou školou, začala svoju činnosť v roku 2008. Okrem hudby sa naši žiaci môžu vzdelávať na výtvarnom a tanečnom odbore pod vedením našich vynikajúcich, dobre pripravených, obetavých pedagógov.

Citát z pedagogického programu našej školy:
„Poznanie a pestovanie umenia nás robí nielen lepšími ako človeka, ale umožňuje nám robiť i viac a preto zlepšuje kvalitu ľudského života. U nás je stredobodom hodnota a dieťa. V nepovinnom type školy sa snažíme napĺňať očakávania rodičov a realizovať vlastné predstavy, ktorými chceme efektívne prispieť k vzdelávaniu človeka ako celku. Snažíme sa naučiť čo najviac nových vecí a zároveň poukázať, aká je v nich hodnota. Veríme v to a v tomto duchu sa v našej inštitúcii nesie aj vyučovanie prostredníctvom umenia."

Preto odporúčame našu školu:
- tým deťom (rodičom, rodinám), ktoré sa hlásia k univerzálnym ľudským hodnotám,
- tým, ktorí majú deti, kreatívne, citlivé, talentované a vnímavé pre umenie,
- tým, ktorých deti sú úzkostné, plné zábran, pretože dušu otvárajúca sila umenia im môže pomôcť ako liek,
- tým, ktorí veria v silu umenia formovať a zlepšovať človeka.

Tešíme sa na vás na našich koncertoch, výstavách, tanečných popoludniach a iných akciách.

Mgr.Štefan Híves
riaditeľ školy

Aktuality z našej školy

Sledujte nás na Facebooku

PRIPOJ SA K NÁM, STAŇ SA ŽIAKOM NAŠEJ ŠKOLY!

Prihláška