02 sep 2014
  • Čas: 11.00
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ s MŠ

Zahájenie školského roka 2014/2015

Dňa 2. septembra sa uskutoční oficiálne zahájenie školského roka 2014/2015 v Balogu nad Ipľom.