Aktuality

Absolventským koncertom každoročne slávnostne ukončíme školský rok. Na koncerte predvedú absolventi svoje nadanie a vzťah k hudbe, tancu a spevu. Koncert vždy dopĺňa výstava absolventských výtvarných prác. Na záver koncertu…
Oznamujeme Vám, že aj v školskom roku 2021/2022 je možnosť prihlásiť sa do našej Základnej umeleckej školy v Balogu nad Ipľom, v Čebovciach, v Neninciach, vo Vinici a vo Vrbovke.…
Od 29. novembra do Vianoc každú nedeľu odohrá náš učiteľ Ádám Baráz online koncert s duom AlisAdam PianoDuo. Sledujte to na Facebook stránke dua