10 jún 2014
  • Čas: 12.00 - 17.00
  • Miesto: Nenince, ZŠ s MŠ

Prijímacie pohovory - Nenince

Dňa 10. júna 2014 od 12.00 do 17.00 sa uskutočnia prijímacie pohovory v Neninciach v miestnej základnej škole. Podrobnosti nájdete tu.