Udalosti

19 dec 2019

Adventný koncert - Vinica

 • Čas: 16:30
 • Miesto: Vinica, ZŠ s MŠ
18 dec 2019

Adventný koncert - Balog nad Ipľom

 • Čas: 15:30, 17.00
 • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ s MŠ
17 dec 2019

Adventný koncert - Nenince

 • Čas: 16:30
 • Miesto: Nenince, ZŠ s MŠ
16 dec 2019

Adventný koncert - Čebovce

 • Čas: 16:30
 • Miesto: Čebovce, ZŠ s MŠ
25 nov 2019

Stretnutie umeleckých škôl

 • Čas: 16:30
 • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ s MŠ
06 sep 2019

Prijímacie pohovory II 2019 - Čebovce

 • Čas: 16.00 - 18.00
 • Miesto: Čebovce, ZŠ s MŠ