28 jún 2021
  • Čas: 17.00
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ s MŠ

Absolventský koncert

Dňa 28. júna 2021 od 17.00 sa uskutoční Absolventský koncert v Balogu nad Ipľom, v miestnej základnej škole.