Udalosti

08 sep 2021

Prijímacie pohovory 2021 - Čebovce

 • Čas: 13.00 - 17.00
 • Miesto: Čebovce, ZŠ s MŠ
07 sep 2021

Prijímacie pohovory 2021 - Vinica

 • Čas: 13.00 - 17.00
 • Miesto: Vinica, ZŠ
07 sep 2021

Prijímacie pohovory 2021 - Balog nad Ipľom

 • Čas: 13.00 - 17.00
 • Miesto: Balog nad Ipľom, ZUŠ
07 sep 2021

Prijímacie pohovory 2021 - Nenince

 • Čas: 13.00 - 17.00
 • Miesto: Nenince, ZŠ s MŠ
28 jún 2021

Absolventský koncert

 • Čas: 17.00
 • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ s MŠ
18 jún 2021

Prijímacie pohovory 2021 - Čebovce

 • Čas: 15.00 - 18.00
 • Miesto: Čebovce, ZŠ s MŠ