07 sep 2021
  • Čas: 13.00 - 17.00
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZUŠ

Prijímacie pohovory 2021 - Balog nad Ipľom

Termín prihlášok: 7-8.9.2021 (utorok-streda) medzi 13.00 - 17.00 v ZUŠ Balog nad Ipľom.

Kontakty: Beatrix Feterik, mobil: 0905 808 815

Margaréta Vajdová, mobil: 0915 749 533

FACEBOOK UDALOSŤ