04 sep 2017
  • Čas: 11.00
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ

Zahájenie školského roka 2017/2018

Dňa 4. septembra sa uskutoční oficiálne zahájenie školského roka 2017/2018 v Balogu nad Ipľom.