05 sep 2016
  • Čas: 11.00
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ

Zahájenie školského roka 2016/2017

Dňa 5. septembra sa uskutoční oficiálne zahájenie školského roka 2016/2017 v Balogu nad Ipľom.