18 máj 2014
  • Čas: 15.00
  • Miesto: Veľká Čalomija, kultúrny dom

Hudobný festival Fayla Frigyesa

Dňa 18. mája 2014 od 15.00 sa uskutoční 9. Hudobný festival Fayla Frigyesa vo Veľkej Čalomijí, kde sa stretnú žiaci z okolitých umeleckých škôl (Balašské Ďarmoty, Balog Nad Ipľom, Šahy, Modrý Kameň, Veľký Krtíš).