09 sep 2014
  • Čas: 13.00 - 16.00
  • Miesto: Nenince, ZŠ s MŠ

Prijímacie pohovory - Nenince

Dňa 09. septembra 2014 od 13.00 do 16.00 sa uskutočnia prijímacie pohovory v Neninciach v miestnej základnej škole. Podrobnosti nájdete tu.