13 jún 2018
  • Čas: 13.00 - 18.00
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ s MŠ

Prijímacie pohovory 2018 - Balog nad Ipľom

13. a 14. júna 2018 od 13.00 do 18.00 sa uskutočnia prijímacie pohovory v Balogu nad Ipľom v miestnej základnej škole.