07 sep 2023
  • Čas: 13.00 - 17.00
  • Miesto: Vinica, ZŠ

Prijímacie pohovory v septembri 2023 - Vinica

Termín prihlášok: 7. september 2023 (štvrtok) medzi 13.00 - 17.00 v hudobnej miestnosti ZŠ Vinica.

Kontakty: Margaréta Vajda, mobil: 0915 749 533 

 

Prihláška na štúdium v školskom roku 2023/2024 a prijímacie pohovory