14 okt 2022
  • Čas: 13.30
  • Miesto: Sklabiná, Pamätný dom Kálmána Mikszátha

Literárne popoludnie u Mikszáthovcov - koncert žiakov a učiteľov ZUŠ

V piatok 14. októbra 2022 sa od 13.30 h v Sklabinej, v Pamätnom dome Mikszátha Kálmána, uskutoční spomienkový program s názvom Literárno-hudobné popoludnie u Mikszáthovcov.

Program

Privítanie hostí pri buste Mikszátha Kálmána
Prehliadka výstavy Dáždnik svätého Petra so sprievodcom
Bezhraničné hudobné zážitky so žiakmi Základnej umeleckej školy v Balogu nad Ipľom
Spomienky pani Ilony Mauksovej - Prvé roky nášho manželstva (úryvok)
Neformálna diskusia o manželstve Kálmána Mikszátha
Čajovňa