12 sep 2022
  • Čas: 13.00 - 17.00
  • Miesto: Vinica, ZŠ

Prijímacie pohovory 2022 - Vinica - druhý termín

Termín prihlášok: 7. (streda) a 12. (pondelok) septembra 2022 medzi 13.00 - 17.00 v hudobnej miestnosti ZŠ Vinica.

Kontakty: Beatrix Feterik, mobil: 0905 808 815

Margaréta Vajdová, mobil: 0915 749 533

FACEBOOK UDALOSŤ

 

Prihláška na štúdium v školskom roku 2022/2023 a prijímacie pohovory