Aktuality

Žiaci našej školy 13. apríla sa zúčastnili nadregionálnej súťaže Pódium mladých umelcov 2022 vo Veľkom Krtíši. Našu školu reprezentovali dvaja chlapci z druhého ročníka a dve dievčatá zo štvrtého ročníka,…
V nedeľu 20. marca 2022 bol slávnostne odhalený prvý pamätný stĺp, „KOPJAFA“ v Čebovciach, pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky obce Čebovce. V Parku Szedera na podujatí vystúpili aj…
V dňoch 15. a 16. januára 2022 sa pri príležitosti 175. výročia narodenia Kálmána Mikszátha konali oslavy v Sklabinej a v Balašských Ďarmotách. Na podujatí sa spoluúčinkovali naši učitelia Boglárka…
29. ročník medzinárodnej súťaži detskej kresby Pueri Fabri sa konala v roku 2021 v Balašských Ďarmotách a zúčastnili sa jej aj talentovaní žiaci našej školy. Ocenenia Anna Súth (Vinica) -…
Žiaci našej školy sa 21. októbra zúčastnili na stretnutí družobných škôl v Balašských Ďarmotách (Maďarsko) spolu so žiakmi z Pásztó, Dunavarsány a Balašské Ďarmoty. Mladí študenti predviedli svoj talent na…
Pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov zamestnanci a učitelia školy navštívili Hollókő (Maďarsko).
Oznamujeme Vám, že aj v školskom roku 2021/2022 je možnosť prihlásiť sa do našej Základnej umeleckej školy v Balogu nad Ipľom, v Čebovciach, v Neninciach a vo Vinici. Prihlásiť sa…