13 apr 2022
  • Čas: 09.00
  • Miesto: Veľký Krtíš, ZUŠ

Pódium mladých umelcov 2022 - Veľký Krtíš

 

Súťaž pre žiakov 1. stupňa ZUŠ (1-4. ročník), kde sa zúčastnia aj žiaci našej školy.

Forma súťaže: Sólová hra na klavíri