12 jún 2018
  • Čas: 13.00 - 18.00
  • Miesto: Vrbovka, ZŠ s MŠ

Prijímacie pohovory 2018 - Vrbovka

Dňa 12. júna 2018 od 13.00 do 18.00 sa uskutočnia prijímacie pohovory vo Vrbovke v miestnej základnej škole.