31 máj 2018
  • Čas: 16.00
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ

Slávnosť pri príležitosti 10. výročia založenia školy

Dňa 31. mája 2018. od 15.30 sa uskutoční slávnosť v Balogu nad Ipľom usporiadaná pri príležitosti 10. výročia založenia školy.

Program:

15.30 – Príchod hostí
16.00 – Otvorenie výstavy z prác žiakov výtvarného odboru
16.30 – Privítanie, prezentácia zo života školy, príhovory
Slávnostný koncert a tanečné predstavenie žiakov,
bývalých absolventov a učiteľov školy
Odovzdanie Pamätných listov
18.30 – Recepcia pre pozvaných hostí