19 dec 2016
  • Čas: 16.30
  • Miesto: Balog nad Ipľom, ZŠ

Vianočný koncert a výstava - Balog nad Ipľom

Dňa 19. decembra 2016 od 16.30 sa uskutoční Vianočný koncert a výstava v Balogo nad Ipľom v miestnej základnej škole.