Naši klaviristi na súťaži Pódium mladých umelcov vo Veľkom Krtíši

7. apríl 2023

Dňa 5. apríla sa žiaci našej školy zúčastnili nadregionálnej súťaže Pódium mladých umelcov 2023 vo Veľkom Krtíši.

Našu školu reprezentovali klaviristi vo dvojiciach.

Výsledky

Mária Bodzsárová a Kristian Reinold Benko - strieborné pásmo
Alexandra Húšťavová a Stephanie Bodžárová - strieborné pásmo
David Danko a Olivér Zaťko - bronzové pásmo

Ich učiteľmi sú Ádám Baráz a Kristóf Kiss.

Gratulujeme!