Úspech našich žiakov na súťaži PUERI FABRI - Tvoriace deti (GALÉRIA)

30. november 2021

29. ročník medzinárodnej súťaži detskej kresby Pueri Fabri sa konala v roku 2021 v Balašských Ďarmotách a zúčastnili sa jej aj talentovaní žiaci našej školy.

Ocenenia

Anna Súth (Vinica) - Cena primátora mesta Szécseny
Vanesa Schmidth (Nenince) - 1. cena
Ráchel Nagy (Vinica) - 2. cena
Viktória Gemer (Čebovce) - 2. cena
Alíz Bevíz (Balog nad Ipľom) - 3. cena

Ich učiteľkami sú Viktória Nagyová a keramik Adrienn Kutaková.

Gratulujeme!