Hudobný odbor

Cieľ

Umožňuje žiakom učiť sa ovládať rôzne hudobné nástroje, zvládnuť hudobnú náuku, vystupovať na žiackych koncertoch a na rozmanitých spoločenských podujatiach.

 

Individuálne vyučované predmety

  • Hra na klávesové nástroje - klavír, keyboard
  • Hra na sláčikové nástroje - husle
  • Hra na gitare
  • Hra na dychové nástroje - zobcová flauta, saxofón
  • Spev

 

Skupinovo vyučované predmety

  • Prípravné štúdium
  • Zborový spev
  • Komorné zoskupenia

 

Naši učitelia

Mgr. Štefan Híves

Mgr. Beatrix Feterik

Mgr.art.Dorota Dianišová

Veronika Zaťko

Margaréta Vajdová

Bc. Martina Balážová

Krištof Kiss Dis.art.

Marián Kováčik Dis.art.

Ján Rédli

Alexander Szőllősi

Dávid Villant