Organizácia školy

Vedenie školy

Mgr. Štefan Híves, riaditeľ školy

Mgr. Beatrix Feterik, vedúca hudobného odboru, predsedkyňa Umeleckej rady
Sebjánné Rabóczki Terézia K., vedúca tanečného odboru
Andrea Illésová, vedúca výtvarného odboru

 

Pracoviská - Detašované triedy

Krištof Kiss Dis.art., vedúci detašovanej triedy vo Vrbovke
Veronika Zaťko, vedúca detašovanej triedy v Čebovciach a Neninciach
Marian Kováčik Dis.art., vedúci detašovanej triedy vo Vinici

 

Umelecká rada

Mgr. Beatrix Nozdrovická, predseda
Mgr.art. Dorota Dianišová
Mgr. Štefan Híves
Andrea Illésová
Sebjanné Rabóczki Terézia K
Veronika Zaťko

 

Vedúci predmetových komisií

Klavír: Marian Kováčik Dis.art.
Keyboard: Mgr. Beatrix Feterik
Gitara: Mgr.art. Dorota Dianišová
Spev, zborový spev: Veronika Zaťko
Husle: Ján Rédli
Hudobná náuka: Mgr. Štefan Híves

 

Nepedagogickí pracovníci

Ing. Helena Cseriová, hospodárka a administratívno-technická pracovníčka školy