Polroční koncert v Čebovciach

Dňa 24. januára 2014 sa konal polroční koncert v Základnej škole v Čebovciach. Na úspešnom koncerte vystúpili žiaci našej školy a prítomní si mohli pozrieť najkrajšie tvorby výtvarníkov.