Aktuality

Vás srdečne pozýva na slávnosť v Balogu nad Ipľom usporiadanú pri príležitosti 10. výročia založenia školy dňa 31. mája 2018. Program:
Zúčastnili sem sa na súťaži Pódium mladých umelcov 2018 v spev a v komornom speve. Výsledky našich žiakov:
Oznamujeme Vám, že aj v školskom roku 2014/2015 je možnosť prihlásiť sa do Základnej umeleckej školy v Čebovciach. Prihlásiť sa môžete na spev, zborový spev a na rozličné hudobné nástroje…